ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ομάδα Συνεργατών

Η υλοποίηση του έργου της «Συζωής» στηρίζεται στην ομάδα των έμπειρων συνεργατών της, η οποία απαρτίζεται από:

Παιδοψυχίατρο – Επιστημονικό Διευθυντή, Διευθύντρια, Υπεύθυνη Πρώιμης Παρέμβασης – Συντονίστρια εκπαιδευτικού και θεραπευτικού έργου, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Ειδική Παιδαγωγό – Εκπαιδεύτρια Πρώιμης Παρέμβασης, Υπεύθυνο εργοθεραπευτικών προγραμμάτων, Εργοθεραπεύτρια, Φυσιοθεραπευτή, Λογοθεραπεύτρια, Μουσικοθεραπευτή, Βοηθητικό Προσωπικό, Οδηγούς, Γραμματεία, Υπάλληλο Γραφείου και Καθαρίστρια.

Διοικητικό Συμβούλιο

Οργανόγραμμα