ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέτοντας νέους στόχους γινόμαστε καλύτεροι και μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο μας.Για αυτό τον λόγο οι λειτουργίες και οι δράσεις της Συζωής γίνονται πιο πράσινες, πιο βιώσιμες. Το Κέντρο λειτουργεί ομαλά καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια με την υποστήριξη της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Παράλληλα η Συζωή στηρίζει την ποιοτική εκπαίδευση προσφέροντας κατάλληλα θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στους ωφελούμενους της, στηρίζει την ισότητα των φύλων, την καλή υγεία και ευημερία, την αξιοπρεπή εργασία και εν γένει κάθε είδους ανισότητα.