Οδηγός διδασκαλίας τεχνικών αναπνοής A.N.A.S.A

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αποτύπωση του ψηφιακού οδηγού διδασκαλίας τεχνικών αναπνοής A.N.A.S.A – Access Neuro Alert & Self Awareness, του ∆ιεπιστηµονικού ∆ικτύου Ειδικής και ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής
Include, όπου η Συζωή είχε την τιμή να συμμετέχει. Ο οδηγός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Αυτοεπίγνωση και Αυτορρύθμιση για ΑμεΑ, μέσω θεραπευτικών τεχνικών αναπνοής” και υλοποιήθηκε με δωρεά από το Κοινωφελές John S. Latsis Public Benefit Foundation Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στο πλαίσιο του προγράμματος “Σημεία Στήριξης” που συγχρηματοδοτούν 8 κοινωφελείς οργανισμοί».

Η Συζωή ευχαριστεί θερμά το Διεπιστημονικό Δίκτυο Include για την πολύτιμη συνεργασία μας και τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα αλλά και για την ολοκλήρωση του ψηφιακού οδηγού, που θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για ειδικούς και γονείς.

Κάντε λήψη του οδηγού διδασκαλίας των τεχνικών αναπνοής A.N.A.S.A μέσα από την ιστοσελίδα του Include.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *