Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Βοηθού Νοσηλευτή

Η ΣΥΖΩΗ προκηρύσσει θέση Βοηθού Νοσηλευτή, μερικής, πρωινής απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο Βοηθού Νοσηλευτή & Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος

Επιθυμητά προσόντα:
Εμπειρία σε δομές ΑμεΑ

Πληροφορίες στο τηλ: 2310 460777
Υποβολή Βιογραφικών στο syzoi@syzoi.gr

Συστάσεις απαραίτητες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *