Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Γραμματέα

Η ΣΥΖΩΗ προκηρύσσει θέση Γραμματέα, Αορίστου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφές επιστημονικό πεδίο
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εκτυπωτής, σαρωτής, φωτοτυπικό μηχάνημα κλπ)
  • Γνώση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση άλλης γλώσσας
  • Εμπειρία σε θέση γραμματείας

Επιθυμητά προσόντα:

  • Οργανωτικές δεξιότητες και ευχέρεια γραπτής και προφορικής συνδιαλλαγής
  • και επικοινωνίας
  • Digital marketing
  • Εθελοντική εμπειρία
  • Συστάσεις

Υποβολή βιογραφικών έως 24/4/2023, στο syzoi@syzoi.gr, τηλ: 2310 460777

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *