Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Εργοθεραπευτή

Η ΣΥΖΩΗ προκηρύσσει θέση Εργοθεραπευτή, μερικής, πρωινής απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο Εργοθεραπείας & Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος
Καλή γνώση στη χρήση Η/Υ
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:
Εμπειρία σε δομές ΑμεΑ

Πληροφορίες στο τηλ: 2310 460777
Υποβολή Βιογραφικών στο syzoi@syzoi.gr

Συστάσεις απαραίτητες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *