Προκήρυξη Θέσης στο Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης

Η ΣΥΖΩΗ προκηρύσσει θέση εργασίας στο Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης.

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Ειδικών Παιδαγωγών ή Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Σπουδών

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Καλή χρήση Η/Υ

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα:

Εμπειρία με μικρά παιδιά με αναπηρίες

Πληροφορίες στο τηλ: 2310 460777

Υποβολή αιτήσεων έως 04/12/2022 στο syzoi@syzoi.gr

Συστάσεις απαραίτητες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *