ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Φωτογραφία από το κτίριο της συζωής και την ταμπέλα με το λογότυπο της Συζωής στο μπαλκόνι του κτιρίου

Ο Σύλλογος Συζωή στεγάζεται στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ατόμων με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ», επί της οδού Ροδοπόλεως 5 στην Καλαμαριά.

Τον Απρίλιο του 2008 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς προχώρησε ομόφωνα στην παραχώρηση οικοπέδου 376 τ.μ. στον Σύλλογό για την ανέγερση και λειτουργία του Κέντρου. Τον Νοέμβριο του 2010 ξεκίνησε η ανέγερση του και ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2012 χάρη στις γενναιόδωρες δωρεές της κυρίας Λευκοθέας Μάτη και του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχανιών Μεταποίησης & Εταιρειών Εμπορίας Καπνού, οι οποίοι ενίσχυσαν τις προσπάθειές μας και στην προμήθεια του βασικού εξοπλισμού του. Τον Ιανουάριο του 2013 ξεκίνησε τη λειτουργία του πιλοτικά, με τα πρώτα 9 παιδιά του Συλλόγου. Από τον Απρίλιο 2024 ο Σύλλογος «ΣΥΖΩΗ» συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία – Παρέμβαση του EKT+» μέσω της Πράξης «ΚΔΗΦ – Συζωή» με Κωδικό ΟΠΣ 6004826.