ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Κατ’ οίκον για παιδιά έως 6 ετών με διαταραχές όρασης / τύφλωση και με ή χωρίς πρόσθετες αναπηρίες.

Το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης της Συζωής υλοποιείται από το 2006 και είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε βρέφη και παιδιά 0 έως 6 ετών με διαταραχές όρασης – τύφλωση, χαμηλή όραση ή άλλο διαγνωσμένο πρόβλημα οπτικής αντίληψης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες όπως νοητική υστέρηση, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, νευρολογικού τύπου διαταραχές, κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες, νευρομεταβολικά σύνδρομα, κ.ά. Tα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού με οπτική αναπηρία (ΟΑ), είναι καθοριστικά για την ανάπτυξή του και η έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση είναι καθοριστική για την εξέλιξή του. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της οικογένειας στη ζωή ενός παιδιού με διαταραχές όρασης, η «ΣΥΖΩΗ» υλοποιεί το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης με επίκεντρο την οικογένεια, κατ’ οίκον, από εξειδικευμένους εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσαρμόζονται στις αγαπημένες συνήθειες και τα ενδιαφέροντά του παιδιού. Η παρέμβαση πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, διαρκεί από 40 έως 60 λεπτά και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη μορφή παιχνιδιού στις οποίες είναι απαραίτητη η συμμετοχή των γονέων. Κατά την επίσκεψη στο σπίτι του παιδιού πραγματοποιείται και συζήτηση με τους γονείς σχετικά με τις ανάγκες του, τη διαχείριση και την επίλυση προβλημάτων.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και από τη Διεπιστημονική Ομάδα της Συζωής.

Oφέλη του προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης:

 • Αξιοποιεί την υπολειπόμενη όραση του παιδιού ενισχύοντας ολιστικά την ψυχοκινητική και γνωστική εξέλιξη του
 • Συμβάλλει στην ποιότητα της ζωής του παιδιού και της οικογένειάς του, προλαμβάνοντας δευτερογενή προβλήματα
 • Ωφελεί τις οικογένειες επιτυγχάνοντας μείωση των επιπέδων άγχους και βελτίωση της αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Στόχοι του προγράμματος:

 • Παρατήρηση / Αξιολόγηση της λειτουργικής όρασης και εκπαίδευση για τη βελτίωση της χρήσης της. Πρόκειται για συστηματική παρατήρηση της δυνατότητας του παιδιού να αξιοποιεί την όραση στην καθημερινότητά του, μέσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες,
 • Παρατήρηση με χρήση εργαλείων αξιολόγησης και ενίσχυση όλων των τομέων ανάπτυξης του παιδιού (γνωστικού, συμπεριφορικού, συναισθηματικού, κοινωνικού, επικοινωνιακού, κινητικού),
 • Καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων προκειμένου να αξιοποιηθεί και να προαχθεί η υπολειπόμενη όραση, εφόσον υπάρχει,
 • Υποστήριξη της οικογένειας με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη κατανόηση των αναγκών του παιδιού και τη βελτίωση της ποιοτικής αλληλεπίδρασης μαζί του.

Κατ’ οίκον & με επισκέψεις στο Κέντρο για παιδιά έως 6 ετών με διαταραχές όρασης / τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες

Το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης εμπλουτίζεται με τις εβδομαδιαίες επισκέψεις στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «Συζωή» δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να πραγματοποιούν τα θεραπευτικά τους προγράμματα, κάτω από την ίδια στέγη, τις πρωινές ώρες, χωρίς άσκοπες μετακινήσεις. Την ομάδα του προγράμματος αποτελούν θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων, παιδοψυχίατρος, ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός, κοινωνικός λειτουργός. Στο πλαίσιο του προγράμματος και σύμφωνα με το εξατομικευμένο πρόγραμμα κάθε παιδιού, στο Κέντρο υλοποιούνται τα παρακάτω είδη θεραπειών:

 • Φυσικοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία

Επιπλέον στο πρόγραμμα σταδιακά εντάσσονται:

 • Μουσικοθεραπεία
 • Snoezelen – Οπτική Διέγερση

Η ομάδα δουλεύει σε μία ολιστική προσέγγιση και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στο παιδί και την οικογένεια του από την πρώτη στιγμή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των οικογενειών με ατομική συμβουλευτική που πραγματοποιείται από την ψυχοκοινωνική υπηρεσία και με τη συνεχή ενημέρωση και συνεργασία με τον ειδικό παιδαγωγό.