Τελική Έκθεση Αποτίμησης/ Υλοποίησης της Πράξης “Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας – ΣΥΖΩΗ”

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
“ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΣΥΖΩΗ”
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001732

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *